Campeonato Paulista 2018 - Etapa Santos

Kata 01

Kata 02

Shiai-Kumite