Copa Brasil 2016 - Pouso Alegre-MG

Kata 01

Kata 02

Shiai-Kumite 01

Shiai-Kumite 02