Campeonato Brasileiro IKGA 2013

01 Abertura

02 Kata Categorias de Base

03 Kata Masculino Adulto

04 Kata Feminino Adulto

05 Shiai-Kumite