Festival do Japão 2011 - São Paulo - SP

Shinkyo Daiko

Tenryu São Miguel Paulista

Iaido

Miss Nikkey

Pop Soul

Karate-Do

Aikido

Ishin Yosakoi Soran

Kouran Daiko

Kaito Shamidaiko

Ryukyu Koku Matsuri Daiko

Sakura Fubuki Taiko